Vi är beroende av dina synpunkter

På dina villkor och som du vill ha det.

Det handlar om så mycket mer än bara personlig service, det handlar om ditt liv, din vardag och dina möjligheter att få leva som du vill.

En transparent verksamhet

Vi strävar efter att vara en transparent verksamhet.

För att kunna forma och förändra är synpunkter, klagomål och beröm utifrån helt avgörande i vårt utvecklingsarbete, Lämna gärna ett avtryck här nedan, med eller utan avsändare. 


  Formuläret är skyddat av reCAPTCHA. Googles integritetspolicy och användarvillkor gäller.

  Visselblåsarfunktion

  En funktion för att larma om missförhållanden

  Visselblåsarfunktionen är en viktig del i arbetet med att upptäcka och hantera missförhållanden inom verksamheten. Tjänsten gör det möjligt att anonymt larma om oegentligheter, som sedan hanteras av objektiv och utomstående personal.

  Syftet med visselblåsarfunktionen är att medarbetare, och andra med arbetsrelaterad koppling till Lottas Omsorg, skyddat ska kunna rapportera om missförhållanden inom företaget. Det innebär att företaget inte får vidta någon form av repressalier eller hindra rapportering samt att den rapporterande personens uppgifter är skyddade av sekretess.

  Visselblåsarfunktionen syftar också till att uppfylla lagstiftningens krav på interna rapporteringskanaler enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

  Samtliga anställda och andra som har en arbetsrelation till Lottas Omsorg har möjlighet att använda visselblåsarfunktionen.
  Det innebär att även praktikanter, volontärer, konsulter, leverantörer och andra samarbetspartners kan rapportera om missförhållanden.

   

  Mer information och anmälan finner du här!

  Företagsutveckling och kvalitetssamordning som en del i vårt vardagliga arbete.

  För att lyckas efterleva våra visioner om en ständigt levande och kvalitetssäkrad verksamhet har vi inom verksamheten en anställd kvalitetssamordnare som arbetar med hemtjänsten. Susanne Marklund ansvarar för att vi följer upp klagomål och åsikter som finns inom verksamheten och även synpunkter som kommer utifrån.  Susanne har förutom detta ett omfattande ansvar för uppföljning av avvikelser, utbildningar till personalen samt att hon är med och utvecklar vårt kamratprojekt i hemtjänsten.

  Elin Kämpeback är Lottas Omsorgs företagsutvecklare, men även områdeschef inom Personlig Assistans. Elins kvalitetsansvar har många likheter med det Susanne ansvarar för inom hemtjänsten. Hon har samitidigt ett mer omfattande ansvar för företagsutveckling inom Lottas Omsorg i sin helhet.

  Elin Kämpeback

  Företagsutveckling
  072 - 402 30 22

  Marie Redeborn

  Kvalitetssamordnare