Kampratprojektet

Vad innebär kamratprojektet?

Under våren 2022 startade Lottas Omsorg upp ett projekt, en satsning som riktar sig till kunder i vår verksamhet där ensamheten många gånger är väldigt påtaglig. Det handlar om individer som till följd av demenssjukdom fått svårigheter att samspela i det sociala livet och till följd av sin sjukdom begränsats från möjligheten att ta sig ut i sociala sammanhang. 

Satsningen innebär att Lottas Omsorg avsatt tre specifika personal som tillsammans bildat en arbetsgrupp och gemensamt verkar för att hjälpa dessa personer ut. Det kan handla om att få möjligheten att köpa en ny kappa, att ta en glass i solen eller bara umgås över en kopp kaffe.